Súhlas

So spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka a odoslaním kontaktného formuláru udeľujete dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Suprako s.r.o., so sídlom Moldavká 433, 044 02 Turňa nad Bodvou (ďalej iba správca), a to:

  • v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo,

  • za účelom obchodných aktivít správcu (vrátane šírenia obchodných oznamov),

  • po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však 5 rokov od potvrdenia súhlasu.

Udelením súhlasu zároveň potvrdzujete, že ste si vedomý/á toho, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie musí byť voči správcovi učinené v písomnej forme a odoslané prostredníctvom poštových služieb alebo elektronickou poštou na kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti. Počas celej doby trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov máte právo na prístup k týmto údajom, a to predovšetkým za účelom kontroly správnosti, úplnosti alebo opravy.

Posledná verzia vydaná dňa 24.5.2018.