Rodinný dom - Budulov 2018

Rodinný dom v Budulove pri Moldave nad Bodvou bola pre nás ďalšia výzva. Výzva preto, lebo rekonštrukcia bola rozsiahla a do značnej miery ovplyvnená časom. Po búracích prácach v interiéri sme sa pustili do novej strechy. Z plochej sme prešli na valbovú, prekrytú pálenou škridlou. V interiéri sa toho dialo naozaj veľa, od rozvodov elektroinštalácií cez nové vodovodné potrubia a kanalizáciu až po úplne nové vykurovanie. Schodisko si tiež vyžadovalo zmenu a tak bolo nanovo vyrobené oceľové. Po zapracovaní inštalácií sme sa pustili do opravy stien a podláh, riešili sa nové omietky a nový poter. Ako posledné nám ostávalo opraviť fasádu, vymeniť okná, dokončiť interiér aby sa pani investorka mohla sťahovať do nového obydlia.

Kompletnú rekonštrukciu daného objektu sme zrealizovali na kľúč bez zbytočných prieťahov a k spokojnosti investorky za 6 mesiacov.


Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto
Referencie 2 / ​Rodinný dom – Budulov 2018 - foto

Stavby


Rekonštrukcie